KB890830 8.0.0

KB890830 8.0.0

Microsoft - Shareware

Tổng quan

KB890830 là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Microsoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 24.316 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của KB890830 là 8.0.0, phát hành vào ngày 18/02/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

KB890830 yêu cầu bất kỳ hệ điều hành Windows để chạy trên máy tính, nó sẽ được cài đặt trên.

KB890830 Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho KB890830!

Cài đặt

người sử dụng 24.316 UpdateStar có KB890830 cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản