KB890830 8.0.0

KB890830 8.0.0

Microsoft – Shareware –
5 Stars User Rating

Tổng quan

KB890830 là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Microsoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 5.686 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của KB890830 là 8.0.0, phát hành vào ngày 18/02/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

KB890830 đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của KB890830 đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho KB890830!

Cài đặt

người sử dụng 5.686 UpdateStar có KB890830 cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Microsoft
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản